Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

Spotkanie kierownictwa Urzędu Dozoru Technicznego UDT, Wojskowego Dozoru Technicznego WDT i Transportowego Dozoru Technicznego TDT

W dniu 8 grudnia 2009 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Dozoru Technicznego UDT, Wojskowego Dozoru Technicznego WDT i Transportowego Dozoru Technicznego TDT. Urząd Dozoru Technicznego reprezentowali:  Pan Marek Walczak – Prezes UDT i  Pan Marek Barnaś – Dyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji UDT. Wojskowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan […]

Przejdź do pełnej treści

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

Dnia 23 września 2009r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Uprzejmie przypominamy iż z dniem 29 grudnia 2009r. dyrektywa 2006/42/WE zastępuje dyrektywę 98/37/WE oraz zmienia dyrektywę 95/16/WE.

Przejdź do pełnej treści

Targi kolejowe TRAKO 2009

W dniach 14-16.10.2009 r. w Gdańsku odbyła się 8. edycja Międzynarodowych Targów Kolejowych, zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie. Targi TRAKO to największe w Polsce oraz drugie w Europie, obok INNOTRANSU, prestiżowe spotkanie branży transportu szynowego. W tym roku w targach uczestniczyło ok. 400 wystawców z 15 krajów, a najliczniejszą grupę zagranicznych wystawców stanowiły firmy z […]

Przejdź do pełnej treści

Umowa o współpracy pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) a forum kolejowym – Railway Business Forum (RBF).

W dniu 8 października 2009 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym reprezentowanym przez Dyrektora TDT – Jana Urbanowicza a Forum Kolejowym Railway Business Forum (RBF) reprezentowanym przez Przewodniczącego – Henryka Klimkiewicza. Porozumienie obejmuje wymianę informacji, prowadzenie działań w dążeniu do poprawy stanu i rozwoju sektora transportu szynowego w Polsce […]

Przejdź do pełnej treści