Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2016”


II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Transportowy Dozór Techniczny po raz kolejny zorganizowali Szkoleniową Konferencję Naukowo-Techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych” (6-8 kwietnia 2016 r., Zakopane).

Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń, a także zaprezentowanie aktualnych zagadnień z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Waldemar Fabirkiewicz, Sekretarz Generalny SITK RP oraz Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Podczas pierwszej sesji Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji wygłosił referat na temat wypadków z towarami niebezpiecznymi, a Małgorzata Michalik z Urzędu Transportu Kolejowego mówiła o nadzorze Prezesa UTK w zakresie przewozu tego typu towarów w transporcie kolejowym. Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pani Małgorzata Świderska przybliżyła zaś zebranym nowelizowane przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych, a prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka – sposoby transportu gazu LNG na morzu i lądzie.

Drugą sesję otworzył referat Norberta Świderka ze Stowarzyszenia DGSA pt. „Przewóz opadów medycznych”. Tematyka tej części konferencji koncentrowała się wokół bezpieczeństwa chemicznego, klasyfikacji towarów niebezpiecznych czy też klasyfikacji odpadów po 1 czerwca 2015 r.

W trakcie trzeciej sesji zaprezentowane zostały m.in. teoretyczne i praktyczne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących ADR, a także referat na temat transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.

Ostatnią sesję dnia zamknął referat Anity Pilaszkiewicz z PKP Cargo S.A. „Przewóz towarów niebezpiecznych na warunkach odstępstwa czasowego – ocena ryzyka”. Wcześniej mówiono m.in. o bezpieczeństwie ruchu drogowego czy zarządzaniu ryzykiem w transporcie towarów niebezpiecznych. Prezentację na ten ostatni temat wygłosił dr inż. Krzysztof Grzegorczyk z Transportowego Dozoru Technicznego.

Kolejnego dnia, podczas piątej sesji konferencji, swoje prezentacje mieli m.in. przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego: dr Grzegorz Łyjak – na temat bezpieczeństwa pracy w transporcie towarów niebezpiecznych, Piotr Kurowski  – o urządzeniach NO, a także Henryk Ognik –  na temat przepisów RID, które będą obowiązywać od 2017 r.

II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych” tym razem odbyła się w Zakopanem. W trzydniowej konferencji (6-8 kwietnia 2016 r.) uczestniczyło około 160 osób, m.in.: przedstawiciele administracji państwowej, instytucji i stowarzyszeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,  instytutów naukowo-badawczych, przewoźników kolejowych czy firm zajmujących się utylizacją odpadów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.