Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

Porozumienie jednostek dozoru technicznego UDT, TDT, WDT

W dniu 21 lipca 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. W ramach porozumienia strony zdeklarowały chęć współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do: ustalania wspólnego stanowiska w sprawie polityki legislacyjnej i normalizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa technicznego, uznawania wyników badań laboratoryjnych wykonywanych przez własne laboratoria, organizacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Konferencja “Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. Spawanie, badania nieniszczące.” 8 września 2016 r. – Warszawa

I Konferencja Spawalnicza już za nami! Kwalifikowanie i egzaminowanie spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych, kwalifikowanie technologii spawania, badania nieniszczące, certyfikacja zakładów zgodnie z normą PN-EN 15085-2 – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji technicznej, zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny, która odbyła się 8 września br. w Warszawie. Konferencja techniczna „Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. […]

Przejdź do pełnej treści

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/EU

W dniu 1.07.2011r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/EU z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE. Transportowy Dozór Techniczny w dniu 7.07.2011r. decyzją Ministra Infrastruktury uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 2010/35/UE.

Przejdź do pełnej treści

Przedstawiciel TDT po raz kolejny członkiem zarządu CEOC

Przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego, pan Iwo Jakubowski, został powołany w skład Zarządu CEOC (Board of Directors) na kolejną, 3-letnią kadencję. W dniach 28-31 maja 2016 r. w Hadze odbyło się 56., coroczne Walne Zgromadzenie CEOC International – Europejskiej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikacyjnych. CEOC International zrzesza na zasadzie dobrowolności niezależne organizacje prywatne, rządowe i zrzeszenia […]

Przejdź do pełnej treści