Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2016”

II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych” Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Transportowy Dozór Techniczny po raz kolejny zorganizowali Szkoleniową Konferencję Naukowo-Techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych” (6-8 kwietnia 2016 r., Zakopane). Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń, a także zaprezentowanie aktualnych zagadnień z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Waldemar […]

Przejdź do pełnej treści

Informacja dotycząca „porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że „Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r. było z mocy prawa nieważne w związku z naruszeniem przez to porozumienie postanowień ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).   Zakres […]

Przejdź do pełnej treści

Posiedzenie komisji technicznej CEOC CML w siedzibie TDT

W dniach 27 i 28 stycznia 2016 r. odbyło się w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego kolejne posiedzenie Komisji Technicznej CEOC CML (Machines, Lifts and Cranes). W posiedzeniu brali udział członkowie tej Komisji z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Belgii, Słowacji oraz Polski z TDT i UDT. Ponadto w posiedzeniach uczestniczył także Sekretarz Generalny CEOC Int. [...]

Przejdź do pełnej treści

Raport z działań Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie manipulacji poziomem emisji spalin w pojazdach wyprodukowanych przez VW

Raport z działań Transportowego Dozoru Technicznego w  sprawie manipulacji poziomem emisji spalin w pojazdach wyprodukowanych przez VW Zgodnie z posiadanymi informacjami, nieprawidłowość stwierdzona w pojazdach wyprodukowanych przez koncern VW objętych manipulacją poziomem emisji spalin, wynikała z zastosowania oprogramowania, które na podstawie określonego cyklu testowego, podczas badań laboratoryjnych dokonywało takiej modyfikacji składu mieszanki paliwowej oraz sterowania [...]

Przejdź do pełnej treści