Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaTDT na XXIII Międzynarodowych Targach Stacja Paliw


TDT na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW

Już po raz 23. odbyły się Międzynarodowe Targi STACJA PALIW. Podobnie jak w latach poprzednich, Transportowy Dozór Techniczny przyznał podczas targów nagrodę Grand Prix TDT w dziedzinie bezpieczeństwa transportu.

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW to wysoko wyspecjalizowana impreza, podczas której każdego roku prezentowane są nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, różnorodne trendy i najnowsze usługi skierowane do branży paliw płynnych. Targi od lat dają możliwość prześledzenia najnowszej oferty dostawców wyposażenia stacji i baz paliw, a także branż pokrewnych.

W tym roku imprezie towarzyszyły Forum Dyskusyjne i Akademia Przedsiębiorcy, będące aktualnym kompendium wiedzy, niezbędnej każdemu przedstawicielowi tego segmentu rynku. Jednym z prelegentów Akademii Przedsiębiorcy był Jerzy Kasprzak, kierownik Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, który wygłosił referat pt. „świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR – teoria i praktyka”.  Pan Jerzy Kasprzak przedstawił tryb wydawania przez TDT świadectw dopuszczenia pojazdów ADR, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w zakresie prawidłowości składanych wniosków oraz załączników o wydanie świadectw ADR.

Podczas Forum Dyskusyjnego „Rynek paliw w Polsce 2016. Wybrane zagadnienia” rozmawiano o bezpieczeństwie energetycznym kraju z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, urzędów oraz przedsiębiorstw sektora paliwowego. Natomiast w Strefie Eksperta – Nauka, Technika, Bezpieczeństwo m.in. przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego udzielali bezpłatnych porad w zakresie bezpieczeństwa transportu paliw i towarów niebezpiecznych.

Od wielu lat Transportowy Dozór Techniczny, doceniając rolę Międzynarodowych Targów STACJA PALIW w upowszechnianiu technologii służących bezpieczeństwu technicznemu, przyznaje nagrodę Grand Prix TDT w dziedzinie bezpieczeństwo transportu. W tym roku nagrodę otrzymała firma VAK-POL&GAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgłoszonym przez nią produktem było „odgórne urządzenie przeładunkowe do obsługi cystern kolejowych, samochodowych oraz DDPL w zakresie przeładunku różnego rodzaju mediów ciekłych oraz gazowych”.

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW odbyły się w Warszawie w dniach 11-13 maja 2016 r. Organizatorem targów była Polska Izba Paliw Płynnych.

Zapraszamy do galerii zdjęć z targów.