Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

Konferencja JOIN TRANS po raz pierwszy w Polsce

Transportowy Dozór Techniczny będzie gospodarzem 6. Europejskiej Konferencji JOIN TRANS 2022 „Spajanie pojazdów szynowych”, która odbędzie się w Warszawie oraz online w dniach 11–12 maja 2022 r. Jej organizatorem  jest SLV Halle oraz Transportowy Dozór Techniczny, a partnerem European Commitee for Welding of Railway Vehicles – Europejski Komitet ds. Spajania Pojazdów Szynowych. Nowe techniki i [...]

Przejdź do pełnej treści

Transportowy Dozór Techniczny i Inspekcja Transportu Drogowego działają wspólnie

TDT i ITD działają wspólnie w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach W dniu 26 kwietnia 2022 r. na drogach województwa kujawsko-pomorskiego wspólną kontrolę pojazdów przewożących towary niebezpieczne oraz cystern do przewozu materiałów sypkich przeprowadzili inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy oraz kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Wspólne kontrole drogowe przeprowadzane przez [...]

Przejdź do pełnej treści

Porozumienie między TDT i GITD podpisane

Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podpisali 8 marca 2022 r. porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy w obszarze nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Podpisane porozumienie dotyczy istotnego dla Inspekcji Transportu Drogowego, ale również branży transportowej, obszaru bezpieczeństwa przy przewozach towarów niebezpiecznych. – Transportowy [...]

Przejdź do pełnej treści

Spawanie dla bezpieczeństwa kolei – konferencje TDT

Badania nieniszczące, spawanie, zarządzanie kompetencjami w polskich firmach spawających pojazdy szynowe i/lub ich części zgodnie z normą EN 15085 – to tematyka, która była poruszana na II Krajowej konferencji „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”. Organizatorem wydarzenia był Transportowy Dozór Techniczny. – Celem cyklu konferencji „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części” [...]

Przejdź do pełnej treści