Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

Kolejne autoryzacje dla Transportowego Dozoru Technicznego!

Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzacje w zakresie dyrektyw: 2014/29/UE (proste zbiorniki ciśnieniowe) oraz 2014/33/UE (dźwigi). Decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów nr 25/16 oraz 26/16 z dnia 26 grudnia 2016 r. o udzieleniu autoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzacje w zakresie dyrektywy 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących [...]

Przejdź do pełnej treści

Porozumienie Transportowego Dozoru Technicznego z Urzędem Transportu Kolejowego

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest podstawowym celem porozumienia pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym z Urzędem Transportu Kolejowego. Porozumienie podpisali 11 stycznia 2017 r. Dyrektor TDT Jan Urbanowicz oraz Prezes UTK Ignacy Góra. Strony porozumienia zobowiązały się do wymiany informacji i tzw. dobrych praktyk w zakresie nadzoru nad podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie pojazdów kolejowych. […]

Przejdź do pełnej treści

Porozumienie jednostek dozoru technicznego UDT, TDT, WDT

W dniu 21 lipca 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. W ramach porozumienia strony zdeklarowały chęć współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do: ustalania wspólnego stanowiska w sprawie polityki legislacyjnej i normalizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa technicznego, uznawania wyników badań laboratoryjnych wykonywanych przez własne laboratoria, organizacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Konferencja „Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. Spawanie, badania nieniszczące.” 8 września 2016 r. – Warszawa

I Konferencja Spawalnicza już za nami! Kwalifikowanie i egzaminowanie spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych, kwalifikowanie technologii spawania, badania nieniszczące, certyfikacja zakładów zgodnie z normą PN-EN 15085-2 – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji technicznej, zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny, która odbyła się 8 września br. w Warszawie. Konferencja techniczna „Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. […]

Przejdź do pełnej treści