Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualności

Aktualności

Aktualności

Spotkanie kierownictwa jednostek dozoru technicznego

W dniu 23 lutego 2010 r. w siedzibie Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się kolejne, okresowe spotkanie kierownictw Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. Urząd Dozoru Technicznego reprezentowali: Pan Marek Walczak – Prezes UDT i Pan Bogusław Piasecki – Wiceprezes UDT. Transportowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan Jan Urbanowicz – Dyrektor […]

Przejdź do pełnej treści

Decyzja nr TDT-C-1/2010

Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie informuje, że decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-C-1/2010 z dnia 22 stycznia 2010r., skierowaną do przedsiębiorcy Janusza Ratomskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: IRENE Agencja Handlowa Import – Export, I. J. Ratomscy, Ul. Prof. Poznańskiego 34, 76 – 251 Kobylnica, nie zezwolono na eksploatację zbiorników LPG, stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych i […]

Przejdź do pełnej treści

Interoperacyjność – nowe wymagania

W czasopiśmie “Rynek Kolejowy” – numer 12/2009, ukazał się artykuł jednostki certyfikującej TDT-CERT, pt.: “Interoperacyjność – nowe wymagania”. Autor: Krzysztof Warmiński.

Przejdź do pełnej treści

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

Dnia 23 września 2009r. Transportowy Dozór Techniczny decyzją Ministra Gospodarki uzyskał autoryzację w zakresie dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Uprzejmie przypominam iż z dniem 29 grudnia 2009r. dyrektywa 2006/42/WE zastępuje dyrektywę 98/37/WE oraz zmienia dyrektywę 95/16/WE.

Przejdź do pełnej treści