Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościDeklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego


Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz podpisał w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego. Łącznie sygnatariuszy tego dokumentu było ponad 90.

– Podpisanie deklaracji rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej – powiedział, podczas uroczystości podpisania dokumentu Ignacy Góra, pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. – Mam nadzieję, że podpisanie Deklaracji będzie dla innych przedsiębiorstw i instytucji zachętą do wprowadzania zasad kultury bezpieczeństwa – dodał.

Podczas uroczystości podpisania Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego, która odbyła się 21 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, p.o. Prezes Ignacy Góra przypomniał dotychczasowe działania UTK w tym zakresie. Wymienił wśród nich m.in. warsztaty systemów zarządzania oraz kampanię „Razem tworzymy bezpieczną kolej”.

Przedstawiciele rynku kolejowego, którzy podpisali Deklarację, zobowiązali się do wprowadzenia „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Wśród tych zasad są m.in.:

– traktowanie bezpieczeństwa systemu kolejowego jako priorytetu,

– ochrona pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa,

– analizowanie i wyciąganie wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

Sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele administracji rządowej, w tym m.in. Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowej, największych przewoźników i zarządców infrastruktury, producentów na rzecz transportu kolejowego oraz mediów branżowych. Jednym z podpisujących Deklarację był Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz.