Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościCykliczne kontrole TDT i ITD na polskich drogach


Aby podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich drogach Transportowy Dozór Techniczny oraz Inspekcja Transportu Drogowego regularnie przeprowadzają wspólne kontrole pojazdów. Kolejna taka akcja miała miejsce 22 czerwca br.

Na podstawie porozumienia między Transportem Dozoru Technicznego i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w Inowrocławiu, w okolicach Solca Kujawskiego oraz Bydgoszczy ponownie zostały przeprowadzone przez inspektorów TDT z Zespołu Inspektorów w Bydgoszczy oraz inspektorów ITD z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy kontrole pojazdów. Sprawdzano zbiorniki – cysterny zarówno zainstalowane na pojazdach, jak i zbiorniki zainstalowane na pojazdach asenizacyjnych.

– Wspólne kontrole TDT I ITD mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas transportu oraz załadunku, jak i rozładunku przewożonych towarów. Inspektorzy TDT sprawdzają, czy zbiorniki zainstalowane na pojazdach spełniają odpowiednie wymagania techniczne i czy są przestrzegane przez przewoźników przepisy o dozorze technicznym – informuje Michał Czajkowski z Transportowego Dozoru Technicznego, kierujący zespołem inspektorów w Bydgoszczy.

Wspólne kontrole będą się odbywały cyklicznie.

Zdjęcia: Michał Czajkowski, TDT