Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKonferencja JOIN TRANS po raz pierwszy w Polsce


Transportowy Dozór Techniczny będzie gospodarzem 6. Europejskiej Konferencji JOIN TRANS 2022 „Spajanie pojazdów szynowych”, która odbędzie się w Warszawie oraz online w dniach 11–12 maja 2022 r.

Jej organizatorem  jest SLV Halle oraz Transportowy Dozór Techniczny, a partnerem European Commitee for Welding of Railway Vehicles – Europejski Komitet ds. Spajania Pojazdów Szynowych.

Nowe techniki i technologie wymagają europejskich nieustających uzgodnień, których celem jest zniesienie barier przy współpracy w budowie pojazdów szynowych oraz wzajemne uznawanie standardów. Zagadnienie to ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo, komfort pasażerów i innych użytkowników oraz na koszty produkcji. Jednolite standardy w postaci norm dotyczących spawania pojazdów skrócą procedury wzajemnego stosowania elementów konstrukcyjnych produkowanych w krajach Unii Europejskiej.

Sześć lat temu Transportowy Dozór Techniczny zdobył uznanie European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV) oraz dokument „Certficate about recognition”, dzięki temu polskie podmioty działające w obszarze spawania pojazdów szynowych i ich części mają łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego. Dwa lata później, w 2018 r. Transportowy Dozór Techniczny jako pierwsza i jedyna jednostka w Europie (oprócz Niemiec), został dopuszczony do niemieckiego rejestru certyfikatów materiałów dodatkowych do spawania. To oznacza, że polskie podmioty, i nie tylko, zajmujące się produkcją materiałów dodatkowych do spawania uzyskały możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań rozdziału 5.3.2 normy EN 15085-4 oraz możliwość ich stosowania podczas spawania pojazdów szynowych i ich części składowych w TDT.

W JOIN TRANS 2022 będą uczestniczyć przedstawicieli firm z Polski, Niemiec, Austrii, Słowacji Czech i Hiszpanii.

W Polsce każdego roku Transportowy Dozór Techniczny organizuje krajowe konferencje gromadzące przedstawicieli firm branży kolejowej oraz ośrodków badawczo-naukowych i certyfikacji, będące platformą wiedzy i doświadczeń.

W tegorocznym międzynarodowym wydarzeniu po raz pierwszy będą uczestniczyć producenci sprzętu kolejowego z Chin oraz Indii, sygnalizując zainteresowanie doświadczeniami unifikacji kolejowych produkcyjnych norm i standardów między krajami UE.

Konferencji JOIN TRANS 2022 towarzyszyć będą pokazy technologii i produktów.

Patronat honorowy nad konferencją JOIN TRANS 2022 objął Minister Infrastruktury.

Profesor Steffen Keitel, prezydent ECWRV wręcza Adamowi Pieńczukowi, zastępcy kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT, certyfikat potwierdzający stałe członkostwo Transportowego Dozoru Technicznego w ECWRV. Podczas tego spotkania, które miało miejsce w Krakowie w maju 2018 r., ustalono, że kolejna konferencja JOIN TRANS odbędzie się w Warszawie. Fot. TDT
Profesor Steffen Keitel, prezydent ECWRV wręcza Adamowi Pieńczukowi, zastępcy kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT, certyfikat potwierdzający stałe członkostwo Transportowego Dozoru Technicznego w ECWRV, Podczas tego spotkania, które miało miejsce w Krakowie w maju 2018 r., ustalono, że kolejna konferencja JOIN TRANS odbędzie się w Warszawie. Fot. TDT