Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKONFERENCJA PTN 2022 – podsumowanie


Zakończyła się II Konferencja naukowo-techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych”, która jest już tradycyjnie ważnym wydarzeniem w branży zaangażowanej w bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych.

W dniach 28-30 września 2022 r. Transportowy Dozór Techniczny zorganizował w Warszawie II Konferencję naukowo-techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych”. Patronat nad konferencją objął Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury. Wśród uczestników gościliśmy Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego Pana płk. Jarosława Pawłowskiego, przedstawicieli Głównej Inspekcji Transportu Drogowego i Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komendy Głównej Policji.

Tematyka konferencji obejmowała zmiany w przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR oraz regulaminem RID, bezpieczeństwo butli wielokrotnego napełniania gazem LPG. Omawiana też była m.in. problematyka świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, regulacji związanych z mobilnymi stacjami wodoru czy wytwarzania cystern kolejowych. Duże zainteresowanie wzbudziła m.in. prezentacja prof. Edmunda Tasaka z Akademii Górniczo-Hutniczej poruszająca problem pękania korozyjne stali i jej połączeń spawanych w obecności wilgotnego siarkowodoru, a także wystąpienie Roberta Jedynaka z PCC Rokita, dotyczące monitorowania cystern kolejowych w trakcie przewozu.

Celem konferencji było zaprezentowanie zagadnień z zakresu transportu towarów niebezpiecznych, a także wymiana doświadczeń oraz zagadnień w gronie specjalistów.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zapewnili prelegenci z Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA, Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern, Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Transportu Kolejowego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Transportowego Dozoru Technicznego oraz firm: AUTOSAN Sp. z o.o., Dobrowolski Sp. z o.o., STOKOTA Sp. z o.o., Wagon Service Ostróda Sp. z o.o., PESA Bydgoszcz S.A., CHEMET S.A., PCC Rokita S.A., BUBAK GAZY Sp. z o.o.

W konferencji wzięło udział ponad 160 gości – przedstawicieli firm, stowarzyszeń, administracji rządowej i urzędów zainteresowanych tematyką przewozu towarów niebezpiecznych. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejną edycję konferencji z cyklu „Przewóz towarów niebezpiecznych”.