Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaPrzedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych


Bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne (bez daty ważności) wydane przez TDT przed dniem 1 czerwca 2019 r. tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Osoby, które po 1 października 2023 roku chcą zachować prawo do wykonywania czynności zgodnie z zakresem posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego lub poszerzyć zakres kwalifikacji, powinny złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu sprawdzenia kwalifikacji znajdują się w zakładce Działalność dozorowa / Zaświadczenia kwalifikacyjne.