Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościTDT jako organ nadzoru rynku


Od 31 maja 2023 r., na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023, poz. 919) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzoru rynku w zakresie pojazdów rolniczych i leśnych, pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (pojazdy kategorii L), a także pojazdów silnikowych (kategorii M i N) i przyczep (kategorii O) oraz układów komponentów oraz oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

W celu przybliżenia podmiotom gospodarczym podstaw prawnych działania organu nadzoru rynku, w dniach 17, 24 oraz 27 października 2023 r., przy współpracy z izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami oraz związkami branżowymi w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego odbyły się spotkania.

W trakcie tych spotkań omówiono cele działań organ nadzoru rynku:

  1. skuteczny nadzór rynku na swoim terytorium w odniesieniu do produktów udostępnianych online (poprzez platformy zakupowe) i offline (poprzez sprzedaż tradycyjną) i podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu;
  2. inicjowanie podjęcia przez podmioty gospodarcze odpowiednich i proporcjonalnych działań naprawczych w stosunku do zgodności z prawodawstwem;
  3. podjęcie odpowiednich i proporcjonalnych środków zaradczych, jeżeli podmiot gospodarczy nie podejmie działań naprawczych.

Dodatkowo uczestnicy spotkań zostali poinformowani o posiadanych przez organ nadzoru rynku kompetencjach m.in. do:

  1. przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli produktów na miejscu;
  2. wizytowania obiektów, terenów lub środków transportu danego podmiotu gospodarczego, w celu wykrycia niezgodności i uzyskania dowodów;
  3. wszczynania postępowań z własnej inicjatywy, w celu wykrycia niezgodności i usunięcia ich;
  4. żądania od podmiotów gospodarczych podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia niezgodności lub wyeliminowania ryzyka;
  5. zakazania lub ograniczenia udostępniania produktu na rynku lub do zarządzenia wycofania z obrotu lub odzyskania produktu, jeżeli podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych lub gdy niezgodność lub ryzyko wciąż istnieją;
  6. nakładania sankcji.

 

Zamiarem TDT jest, aby spotkania z przedstawicielami producentów, importerów oraz dystrybutorów w ramach działań organu nadzoru rynku odbywały się cyklicznie.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszego profilu na portalu LinkedIn oraz aktualności na stronie www.tdt.gov.pl, na której będziemy zamieszczać informacje w zakresie nadzoru rynku.

I Spotkanie organu nadzoru rynku 2
I Spotkanie organu nadzoru rynku
I Spotkanie organu nadzoru rynku 4
I Spotkanie organu nadzoru rynku
I Spotkanie organu nadzoru rynku 3
I Spotkanie organu nadzoru rynku
I Spotkanie organu nadzoru rynku 5
I Spotkanie organu nadzoru rynku
II Spotkanie organu nadzoru rynku
II Spotkanie organu nadzoru rynku
III Spotkanie organu nadzoru rynku TDT 1
III Spotkanie organu nadzoru rynku TDT
III Spotkanie organu nadzoru rynku TDT 2
III Spotkanie organu nadzoru rynku TDT