Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościUWAGA! Nieodebrane zaświadczenia kwalifikacyjne


Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż przedłużone zaświadczenia kwalifikacyjne nie podjęte przez Państwa w terminie z placówki operatora pocztowego oraz zwrócone do TDT, będą przesyłane do oddziałów terenowych TDT, do których były składane wnioski o przedłużenia ich ważności.

W związku z powyższym w oddziałach tych istnieje możliwość osobistego odbioru zwróconych, niepodjętych z placówki operatora pocztowego zaświadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż:

    1. zaświadczenia kwalifikacyjne stanowią własność osoby, na którą jest ono wystawione,
    2. zawierają dane osobowe podlegające ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Osoba odbierająca zaświadczenia, których nie jest właścicielem, powinna posiadać stosowne upoważnienie wystawione przez właściciela tego zaświadczenia zgodnie z treścią art. 33 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo informujemy, iż od udzielonego pełnomocnictwa powinna zostać wniesiona opłata skarbowa zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).