Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaWspółpraca na rzecz bezpieczeństwa transportu szynowego


Transportowy Dozór Techniczny i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadeklarowały wolę współpracy w zakresie działań ukierunkowanych na rozwój i wymianę wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie transportu kolejowego.

 

List intencyjny w tej sprawie podpisali: ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Jerzy Materna, dyrektor Centrum Diagnostyki oraz jego zastępca Ireneusz Jasiński, a ze strony Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz, dyrektor TDT.

Współpraca obu jednostek ma dotyczyć w szczególności diagnostyki jako elementu utrzymania drogi kolejowej oraz badań jej elementów, w tym technik i technologii spajania elementów nawierzchni kolejowej, a także oceny zgodności obowiązkowej i dobrowolnej. Ważnymi obszarami współpracy są szeroko pojęte spawalnictwo i badania nieniszczące stalowych elementów nawierzchni kolejowej, wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz wspólne przedsięwzięcia dotyczące organizacji i przeprowadzania szkoleń, egzaminów i certyfikacji. Obie strony porozumienia zakładają również możliwość poodejmowania wspólnych działań badawczych, promocyjnych i edukacyjnych.

Intencją partnerów porozumienia, które zostało podpisane 15 maja 2019 r., jest, by służyło ono pogłębianiu wiedzy w dziedzinie transportu kolejowego, niezbędnej do podnoszenia poziomu jego bezpieczeństwa i dalszego zrównoważonego rozwoju.