Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKonferencja „Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. Spawanie, badania nieniszczące.” 8 września 2016 r. – Warszawa


I Konferencja Spawalnicza już za nami!

Kwalifikowanie i egzaminowanie spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych, kwalifikowanie technologii spawania, badania nieniszczące, certyfikacja zakładów zgodnie z normą PN-EN 15085-2 – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych na konferencji technicznej, zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny, która odbyła się 8 września br. w Warszawie.

Konferencja techniczna „Bezpieczeństwo kolei. Zarządzanie kompetencjami. Spawanie, badania nieniszczące”, organizowana przez Transportowy Dozór Techniczny, związana była z uzyskaniem w tym roku przez Transportowy Dozór Techniczny uznania European Committee for Welding of Railway Vehicles (ECWRV) oraz z certyfikatem „Certficate about recognition”.

Wśród poruszonych tematów znalazły się zagadnienia związane z certyfikacją ECM przez Urząd Transportu Kolejowego, które zaprezentował Paweł Rolak, zastępca dyrektora UTK, badania nieniszczące połączeń spawanych zgodnie z normami 15614-1 oraz 15614-2 przedstawione przez Dariusza Bańdo, kierownika Laboratorium TDT w Krakowie czy certyfikacja zakładów zgodnie z normą PN-EN 15085-2, omówiona przez Adama Pieńczuka, głównego specjalistę z Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT.

Podczas konferencji debatowano o przyszłości seminariów spawalniczych (Krystyna Adamczak , PESA S.A.) oraz planach i instrukcjach spawania stosowanych w utrzymaniu i naprawach pojazdów szynowych realizowanych przez PKP CARGOTABOR (inż. Wiesław Kalandyk, główny spawalnik). Profesor Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” dr inż. Marek Sobaś wystąpił z prezentacją  dotyczącą materiałów podstawowych stosowanych w kolejnictwie, a Jacek Skołożyński, starszy specjalista Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT, omówił materiały dodatkowe do spawania, kwalifikowanie technologii spawania oraz egzaminowanie i kwalifikowanie spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych.  W ostatnim bloku konferencji prezentację dotyczącą personelu badań nieniszczących wygłosił Piotr Mazurkiewicz, starszy specjalista ds. technicznych z Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT, a Adam Pieńczuk omówił procedury i instrukcje związane z badaniami nieniszczącymi.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, przedstawicieli  wyższego szczebla kadry zarządzającej oraz nadzoru spawalniczego firm spawających pojazdy szynowe i/lub ich części, zgodnie z normą EN 15085.