Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTUwaga! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania


Transportowy Dozór Techniczny nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz w związku z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46): „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Więcej informacji pod adresami:

1. Skargi, wnioski, petycje, odwołania
2. Składanie dokumentów do TDT drogą elektroniczną

Znaki paragrafu - na pierwszym planie duży znak paragrafu, a za nim masa paragrafów poprzewracanych i leżących jeden na drugim