Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaPróbna ewakuacja kolei linowej na Jaworzynie Krynickiej


Pierwsze wspólne GOPR, TDT i Państwowej Straży Pożarnej warsztaty dotyczące przeprowadzania ewakuacji kolei linowych odbyły się na początku września w Krynicy-Zdroju.

W pierwszym dniu warsztatów, tj. w trakcie panelu teoretycznego, przez przedstawicieli Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Transportowego Dozoru Technicznego zostały omówione m.in.:

–       wymagania prawne w zakresie instrukcji ewakuacji kolei linowych,

–       wymagania prawne dotyczące zasad kontroli sprzętu ochrony osobistej przeznaczonego do ewakuacji osób z kolei w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowej,

–       techniki asekuracji podczas prac na kratownicy kolei linowej,

–       sprzęt, wymagane szkolenia oraz plan postępowania w działaniach GOPR podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowych,

–       problemy ewakuacji w miejscach z trudnym ukształtowaniu terenu,

–       kwestie prawidłowo wyszkolonej obsługi kolei – odpowiedni trening,

–       bezpieczeństwo przewozu dzieci na kolejach linowych,

–       zasady postępowania podczas ewakuacji kolei linowych.

Podczas panelu teoretycznego uczestnicy warsztatów wymieniali się też swoimi doświadczeniami związanymi z ewakuacją kolei linowych.

W drugim dniu warsztatów udział wzięli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP), którzy przedstawili przygotowanie PSP do ewakuacji kolei linowych na przykładzie KW PSP w Krakowie i KM PSP w Nowym Sączu. Interesująco omówiono procedurę dysponowania sił i środków do zdarzeń związanych z awaryjnym zatrzymaniem kolei linowej dzięki systemowi komputerowemu SWD-PSP. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów udali się na teren kolei linowej Jaworzyna Krynicka, gdzie w sposób praktyczny została omówiona i przeprowadzona próbna ewakuacja kolei linowej.

Przed przystąpieniem do próbnej ewakuacji kolei linowej przedstawiciele GOPR, PSP oraz kolei linowej w Jaworzynie Krynickiej zaprezentowali sprzęt do ewakuacji będący na ich wyposażeniu. Dodatkowo, przedstawiciel GOPR szczegółowo omówił wymagania dotyczące sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia ewakuacji osób z kolei linowych. Podkreślano obowiązek przeprowadzania przez upoważniony personel kontroli sprzętu do ewakuacji będącego na wyposażeniu kolei linowych oraz dokumentów sporządzanych z przeprowadzonej kontroli, które będą weryfikowane przez inspektorów TDT przeprowadzających badania okresowe kolei linowych.

W dalszej części warsztatów PSP i GOPR zaprezentowali różne techniki ewakuacji osób z kolei linowej krzesełkowej Jaworzyna Krynicka. Zgodnie z planem ewakuacji poszczególne odcinki kolei linowej wyznaczone pomiędzy podporami kolei zostały przydzielone poszczególnym jednostkom. W pierwszej kolejności strażacy z OSP zaprezentowali ewakuację 4 osób z wykorzystaniem 10-metrowych drabin, będących na wyposażaniu straży. Jak się okazuje, jest to jedna z najbardziej skutecznych metod, którą z powodzeniem można stosować do ewakuacji osób z kolei linowych. Główne ograniczenie tej metody jest związane z wysokością krzeseł nad powierzchnią gruntu, która w praktyce nie może przekraczać 8 metrów w przypadku drabiny 10-metrowej i 10 metrów w przypadku drabiny zastosowania rzadko występującej drabiny 14-metrowej. Następnie przedstawiciele PSP i GOPR na wyznaczonych odcinkach kolei linowej przeprowadzili ewakuację osób z wykorzystaniem różnych technik linowych. W tym miejscu należy podkreślić, że prowadzenie ewakuacji z wykorzystaniem technik linowych wymaga od ratowników prowadzących akcję dużych umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego, jak również doświadczenia i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pokazy zorganizowane przez PSP i GOPR związane z próbną ewakuacją osób z kolei linowej Jaworzyna Krynicka zostały przeprowadzona bardzo sprawnie, a wszystkie osoby (pozoranci) uczestniczące w próbnej ewakuacji w sposób bezpieczny zostały sprowadzone na ziemię.

Były to pierwsze tego typu wspólne warsztaty, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele, GOPR, PSP, jak i TDT. Zorganizowane warsztaty pokazały, jak bardzo ważne jest organizowanie podobnych spotkań, w trakcie których wszyscy uczestnicy mają możliwość wymiany nabytych doświadczeń oraz omówienia i wskazania problemów, na jakie napotkają w swojej codziennej pracy, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa kolei linowych w Polsce. Warsztaty odbyły się w dniach 5-6 września 2018 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA