Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTPracownik administracyjno-gospodarczy w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami
sdfsdf


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest jednostką dozoru technicznego, powołaną w drodze ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jako państwowa osoba prawna, podległa ministrowi właściwemu do spraw transportu.

TDT jako jednostka inspekcyjna wykonuje m.in. działalność w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Do działań tych należą np. badania okresowe, doraźne i poawaryjne urządzeń technicznych oraz wydawanie decyzji zezwalających lub wstrzymujących ich eksploatację, sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne, a także przyznawanie przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym uprawnień do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pracownik administracyjno-gospodarczy w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami

Lokalizacja
Warszawa, Puławska 125
Koniec aplikacji
30/06/2024
Typ pracy:
Wymagania
Wymagane dokumenty Cv
Obowiązki po odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień:
 • Dbanie o prawidłowy przebieg czynności wykonywanych przez serwisy techniczne
  i porządkowe obsługujące budynek oraz teren zewnętrzny;
 • Współudział przy przeglądach technicznych i serwisowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
 • Współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych;
 • Kontrola terminowości realizacji przeglądów technicznych wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wewnętrznymi (realizacja zaleceń z przeglądów);
 • Weryfikacja usterek i rozwiazywanie problemów technicznych w budynkach TDT, budynki stanowiące siedziby Oddziałów Terenowych) na terenie RP;
 • Monitorowanie i kontrola usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie ich terminowości i jakości wykonania;
 • Wykonywanie drobnych prac naprawczych, remontowych i instalacyjnych, tzw. „złota rączka”;
 • Codzienne obchody pomieszczeń technicznych;
 • Wspieranie zespołu w codziennych zadaniach.
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie średnie;
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie budowlanym;
 • Umiejętność sprawnego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących, przetwarzających i zużywających energię elektryczną o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022r. poz. 1392);
 • Stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości pow. 1 m.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pakiet medyczny;
 • Pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty Cv

Miejsce skladania dokumentów: