Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Jak uzyskać uprawnienia doradcy DGSA, kiedy będą najbliższe egzaminy itp., dowiesz się z naszej strony Egzaminy na doradców DGSA. Dodatkowe porady na stronie: Załatw sprawę/ Egzaminy – doradcy DGSA

Egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się również z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury: INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW