Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Czynności związane z przygotowywaniem do badań zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, mogą być wykonywane przez podmiot gospodarczy, który uzyska stosowne upoważnienia do wykonywania tych czynności z właściwego oddziału terenowego TDT.

Upoważnienie to może uzyskać instalator posiadający świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego lub zakład montujący instalacje w imieniu instalatora posiadającego ww. świadectwo homologacji, do której jest wpisany ww. montujący.

Zbiornik LPG/CNG/LNG oraz H2 sprężonego wodoru, przedstawiany do badań, może być demontowany i montowany tylko u instalatora lub w jego zakładzie montującym instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem w imieniu instalatora, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazowego.

Badania zbiorników LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowanych w układach zasilania pojazdów są przeprowadzane przez inspektorów TDT w zakładach upoważnionych przez oddziały terenowe TDT do przygotowywania przedmiotowych zbiorników do badań.

Wykaz zakładów upoważnionych przez TDT do przygotowywania do badań zbiorników zamontowanych na stałe w pojazdach znajduje się na stronie: Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.

Informacje szczegółowe oraz wniosek o wykonanie badania zbiornika LPG,CNG, LNG, wodoru znajduje się również na stronie: Zbiorniki LPG/CNG/LNG/H2.