Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościPrzewóz Towarów Niebezpiecznych 2024 – zapraszamy na konferencję!


Tematyka, którą planujemy poruszyć, związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych zarówno drogami, jak i koleją. W szczególności planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

  1. Przewóz odpadów niebezpiecznych a wymagania ADR.
  2. Badania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych na SKP.
  3. Wodór: rozwój rynku wodoru i infrastruktury oraz jego transport.
  4. Transport intermodalny.
  5. Przewóz materiałów promieniotwórczych i wybuchowych.
  6. Spawanie i badania nieniszczące pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych.
  7. Transport towarów niebezpiecznych przez granicę.

 

Zobacz pełną informację na temat konferencji: Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2024

Banner IV Konferencji Naukowo-Technicznej Przewóz Towarów Niebezpiecznych