Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Badania nieniszczące, spawanie, zarządzanie kompetencjami w polskich firmach spawających pojazdy szynowe i/lub ich części zgodnie z normą EN 15085 – to tematyka, która była poruszana na II Krajowej konferencji „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”. Organizatorem wydarzenia był Transportowy Dozór Techniczny.

– Celem cyklu konferencji „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części” jest, by wokół idei bezpieczeństwa kolei zjednoczyć wszystkie działające na rynku polskim podmioty zaangażowane w spawanie pojazdów szynowych i ich części – mówił, otwierając konferencję, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz. – Zależy nam na tym, aby konferencje dotyczące spawania, organizowane przez TDT, stały się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie spawania pojazdów szynowych i ich części składowych w procesie produkcji i utrzymania, zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a zwłaszcza z serią norm PN-EN 15085 – dodał.

Podczas konferencji, która z powodu trwającej pandemii odbyła się online, prelegenci skupili się na takich tematach, jak: projektowanie pojazdów szynowych i ich części, materiały podstawowe i dodatkowe do spawania, kwalifikacje i kompetencje personelu, produkcja, kontrola i badania pojazdów szynowych i ich części, sprzęt i jego wzorcowanie, a także bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena zakładów produkcyjnych oraz utrzymanie taboru. Na każdy z tych bloków tematycznych próbowano spojrzeć z punktu widzenia producenta, instytutu badawczego i organu nadzoru.

W trakcie konferencji omówiono całą serię nowych zeszytów normy EN 15085. Prelegenci z TDT omówili zagadnienie normy 15085 w kontekście przepisów prawnych i tego, jak je stosować. Dodatkowo, przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego, pan Piotr Sieczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa, przybliżył rolę certyfikacji ECM w kontekście produkcji pojazdów szynowych i ich części.

Uczestnicy wydarzenia uzyskali potwierdzenie kwalifikacji w formie zaświadczenia potwierdzającego utrzymywanie kompetencji zgodnie z PN-EN ISO 14731 w zakresie PN-EN 15085-2 oraz serii PN-EN ISO 3834.

Patronat nad dwudniową konferencją, która odbyła się w dniach 14-15 grudnia 2021 r., objął Minister Infrastruktury.

Temat spawania pojazdów szynowych, a w konsekwencji bezpiecznego transportu kolejowego jest niezwykle istotny i wymaga nie tylko utrzymania wysokiej jakości na jednakowym poziomie, ale i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami, operatorami i krajowymi organami bezpieczeństwa oraz jednostkami certyfikującymi z całej Europy. W tym celu też już w maju 2022 r. odbędzie się kolejna konferencja – JOIN-TRANS, której współorganizatorem jest TDT (wraz z SLV Halle). To, mające już wieloletnią tradycję wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się poza terenem Niemiec – właśnie w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, który jest członkiem ECWRV – Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych. Impreza planowana jest w dniach 11-12 maja 2022 r. w Warszawie.

Konferencja Spawalnicza, zdjęcie moderatora Antoniego Mielniczuka i program konferencji