Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTNowy zakres badań technicznych


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2024 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczące zakresu badań technicznych przeprowadzanych w podstawowej stacji kontroli pojazdów.

Nowy zakres  badań technicznych:

1. podstawowa stacja kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy – Prawo o ruchu drogowym – w zakresie okresowego oraz dodatkowego  badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, (bez przyczep);

 

2. podstawowa stacja kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), c) i d) ustawy – Prawo u ruchu drogowym – w zakresie okresowego oraz dodatkowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, (z przyczepami);

 

Powyższe nie dotyczy pojazdów, których badania techniczne przeprowadza się wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

Informacje dotyczące uzyskania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów dla podmiotów zainteresowanych przeprowadzaniem badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, zostaną przedstawione w późniejszym terminie.