Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat TDT nr 9 z dnia 18-11-2020 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji według normy PN-EN ISO 22000:2018-08


W związku z epidemią wirusa Covid-19, organizacja IAF podjęła decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dla normy PN-EN ISO 22000:2018-08 o maksymalnie 6 miesięcy od daty 28.06.2021 r. Po tym terminie stracą ważność wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy dotychczasowej („starej”) PN-EN ISO 22000:2006.

TDT stosuje następującą politykę w okresie przejściowym:

A. W odniesieniu do organizacji posiadających ważną certyfikację TDT:

1. Udzielone dotychczas certyfikacje zachowują ważność maksymalnie do 2021-12-28.
2. Oceny w nadzorze będą prowadzone w odniesieniu do starej normy maksymalnie do 2020-12-31, po tym terminie oceny w nadzorze będą prowadzone wyłącznie według nowej normy.
3. Certyfikowane organizacje mogą zgłaszać gotowość do przejścia na nową normę przed planowanym nadzorem.
4. Podczas ocen w nadzorze, kwestie wynikające z braku zgodności z nową normą będą formułowane w okresie przejściowym jako spostrzeżenia.
5. W przypadku pozytywnego wyniku oceny w nadzorze wg nowej normy, TDT wymieni aktualnie ważne certyfikaty na certyfikaty odnoszące się do nowej normy z terminem ważności dotychczasowych certyfikacji.
6. Certyfikowane organizacje mogą wnioskować o ponowną certyfikację według starej normy maksymalnie do 2020-06-28, po tym terminie wnioski o ponowną certyfikację mogą odnosić się wyłącznie do nowej normy.
7. Certyfikacje przeprowadzone wg starej normy z terminem ważności krótszym niż 3 lata będą przedłużane do pełnych 3 lat po przeprowadzeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym wg nowej normy.

B. W odniesieniu do certyfikacji nowych klientów TDT:

1. Wnioski o certyfikację według starej normy będą przyjmowane maksymalnie do 2020-06-28, po tym terminie będą przyjmowane wnioski o certyfikację wyłącznie w odniesieniu do nowej normy.
2. Certyfikacje udzielone wg starej normy będą potwierdzane certyfikatem z terminem ważności do 2021-12-28.
3. Oceny w nadzorze według starej normy będą prowadzone maksymalnie do 2020-12-31, po tym terminie oceny w nadzorze będą prowadzone wyłącznie według nowej normy.
4. Certyfikacje przeprowadzone wg starej normy z terminem ważności krótszym niż 3 lata będą przedłużane do pełnych 3 lat po przeprowadzeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym wg nowej normy.