Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Jeżeli kończy się ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy złożyć pisemny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej (wymagany podpis kwalifikowany) o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do oddziału terenowego TDT, który wydał zaświadczenie.
Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego znajduje się na końcu strony: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.