Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Do oddziału terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną (wymagany podpis kwalifikowany) wniosek o wydanie duplikatu. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL / ID.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia lub oświadczenie zawrzeć w treści wniosku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na konto TDT wymienione w pkt. 8.

Punkt 19 na stronie: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.