Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościBezpieczeństwo urządzeń transportu linowego – podsumowanie konferencji


Konferencja „Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego” już za nami. Zgromadziła blisko stu uczestników, którzy na sali i w kuluarach wymieniali się wiedzą i doświadczeniem związanym z bezpiecznym funkcjonowaniem kolei linowych i wyciągów narciarskich.

– Podczas konferencji chcemy omówić raz jeszcze wymagania, które stawia przed nami prawo krajowe i unijne, dotyczące kolei linowych, opowiedzieć o nadzorze nad urządzeniami sprawowanymi przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ale też dotknąć problemów w badaniach nieniszczących UTL i doświadczeń z nich płynących – mówił, otwierając konferencję, Krzysztof Bujański, p.o. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Pierwszy panel dotyczył wymogów prawnych związanych z kolejami linowymi. Zagadnienie funkcjonowania kolei linowych z punktu widzenia nadzoru rynku omówiła dokładnie przedstawicielka Urzędu Transportu Kolejowego – Anna Dąbrowska, a wcześniej o wymaganiach prawnych i unijnych tych urządzeń mówił Sławomir Basak z TDT.

Partnerem merytorycznym spotkania była Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej przedstawiciele: dr hab. inż. Tomasz Rokita oraz dr inż. Grzegorz Olszyna otworzyli panel II prezentacją na temat sytuacji awaryjnych w kolejach linowych, zaś dr inż. Hubert Ruta podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i problemami w badaniach nieniszczących urządzeń transportu linowego. Temat ten kontynuował później dr inż. Dariusz Bańdo, kierownik Laboratorium TDT.

Duże zainteresowanie wzbudził temat może nietypowy, ale bardzo ciekawy, dotyczący problemów związanych z eksploatacją zjeżdżalni grawitacyjnych, które w Polsce obecne są już od wielu lat i z każdym rokiem zyskują na popularności. A wciąż niewielu użytkowników kojarzy zjeżdżalnie grawitacyjne z urządzeniami transportu linowego (UTL). Tematykę ich eksploatacji bardzo ciekawie omówił Piotr Grygorowicz z TDT.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaś z pasją wyjaśniali zawiłości związane z wymaganą prawem próbną ewakuacją kolei linowych i związanych z tym ćwiczeń, instrukcji, działań ratowniczych oraz współpracy kierowników kolei z TDT. Tematykę tę poruszyli – z punktu widzenia właścicieli urządzeń transportu linowego – także przedstawiciele Polskich Kolei Linowych.

Konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego” odbyła się 3 października br. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego, który był jej organizatorem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury.

Krzysztof Bujański, Dyrektor TDT na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Krzysztof Bujański, Dyrektor TDT na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Grzegorz Stachura, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Grzegorz Stachura, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Grzegorz Stachura, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Grzegorz Stachura, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Grzegorz Olszyna, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Grzegorz Olszyna, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Dariusz Bańdo, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Dariusz Bańdo, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Anna Dąbrowska, UTK, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Anna Dąbrowska, UTK, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Aneta Wysokińska, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Aneta Wysokińska, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Adam Pieńczuk, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Adam Pieńczuk, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Adam Pieńczuk, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Adam Pieńczuk, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Tomasz Rokita, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Tomasz Rokita, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Sławomir Basak, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Sławomir Basak, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Sławomir Basak, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Sławomir Basak, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Piotr Grygorowicz, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Piotr Grygorowicz, TDT, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Paweł Motyka, PSP, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Paweł Motyka, PSP, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Michał Słaboń, GOPR, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Michał Słaboń, GOPR, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (1)
Michał Słaboń, GOPR, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Michał Słaboń, GOPR, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023 (2)
Marian Szewczyk, PKL, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Marian Szewczyk, PKL, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Grzegorz Mądry, PKL, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Grzegorz Mądry, PKL, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Hubert Ruta, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Hubert Ruta, AGH, na konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Uczestnicy konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023
Uczestnicy konferencji Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego 2023