Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościPorozumienie między TDT i GITD podpisane


Główny Inspektor Transportu Drogowego i Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podpisali 8 marca 2022 r. porozumienie o współpracy. Wspólne inicjatywy w obszarze nadzoru nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Podpisane porozumienie dotyczy istotnego dla Inspekcji Transportu Drogowego, ale również branży transportowej, obszaru bezpieczeństwa przy przewozach towarów niebezpiecznych.

– Transportowy Dozór Techniczny współpracuje z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego od chwili powstania. Zajmujemy się głównie kontrolą przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Podpisane dziś porozumienie przypieczętowuje naszą dotychczasową współpracę, rozszerzając ją o nowe, istotne dla bezpieczeństwa na drogach zagadnienia – podkreślił Dyrektor TDT Jan Urbanowicz.

Współpraca ma obejmować m.in.: wspólne kontrole przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, kontrolę ciśnieniowych urządzeń transportowych, wymianę informacji i doświadczeń, wspólną organizację szkoleń oraz tworzenie i weryfikację bazy pytań dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych i dla kierowców ADR.

– Inspekcja od lat prowadzi działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych. Naszym atutem są posiadający ogromną wiedzę i doświadczenie inspektorzy ITD. Mam nadzieję, że nasza współpraca, opierająca się na wiedzy eksperckiej, zarówno ITD jak i TDT, przyniesie wymierne efekty i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – wskazał Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W 2021 r. inspektorzy ITD przeprowadzili ponad 12 000 kontroli ADR, stwierdzając ponad 1500 naruszeń. Większość z nich dotyczyła nieprawidłowości związanych z dokumentacją oraz wymaganym wyposażeniem ochronnym i awaryjnym.

Porozumienie między TDT i GITD podpisane

Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur w trakcie podpisywania porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022 r. Na zdjęciu Alvin Gajadhur w trakcie podpisywania porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz w trakcie podpisywania porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz w trakcie podpisywania porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz podają sobie ręce po podpisaniu porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz po podpisaniu porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz podają sobie ręce po podpisaniu porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu Alvin Gajadhur i Jan Urbanowicz po podpisaniu porozumienia.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022. Na zdjęciu od lewej: Alvin Gajadhur, Jan Urbanowicz, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Mostowski.
Podpisanie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Transportu Drogowego Alvinem Gajadhurem i Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego Janem Urbanowiczem w dniu 08.03.2022.