Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościOświadczenie Transportowego Dozoru Technicznego


logo TDT

Transportowy Dozór Techniczny, w związku z kłamliwymi i manipulacyjnymi wypowiedziami, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, informuje:

Transportowy Dozór Techniczny jest państwową osobą prawną, samofinansującą się. To oznacza, że Budżet Państwa nie wydaje ani złotówki na działalność TDT. Utrzymujemy się dzięki naszej działalności, m.in. prowadzimy działalność ekspercką, organizujemy konferencje. Ceny świadczonych przez nas usług są cenami rynkowymi.

Budżet Państwa nie ponosi wydatków na utrzymanie Transportowego Dozoru Technicznego. Pieniądze podatników nie płyną do TDT.

Siedziba TDT powstała zgodnie z projektem, zatwierdzonym w 2013 roku. To wtedy wydano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Decyzja wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy stała się ostateczna 7 stycznia 2014 roku, a więc za czasów piastowania urzędu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Budynek został wybudowany ze środków własnych, bez żadnych dotacji i pozyskiwania środków ze Skarbu Państwa. Służy on wyłącznie działalności statutowej TDT.

W budynku Transportowego Dozoru Technicznego znajdują się pomieszczenia biurowe, sale konferencyjno-szkoleniowe i pomieszczenia techniczne. Swoją siedzibę, oprócz centrali, ma tu również Oddział Terenowy TDT w Warszawie, filia Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego, a także Akademia, która w związku z niedawną decyzją Rządu o zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego wznawia swoją działalność. W siedzibie TDT, zgodnie z zatwierdzonym w 2013 r. projektem, znajduje się 28 pokoi noclegowych o powierzchni ok. 27 m² i 42 pokoje o powierzchni ok. 35 m². Ta część noclegowa wykorzystywana jest na potrzeby organizowanych przez TDT konferencji i szkoleń czy egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wszystkie pokoje noclegowe są przeznaczone w pierwszej kolejności do wykorzystania przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego.

W budynku znajdują się także 4 pokoje o powierzchni ok. 88 m², ale nie były i nie są one udostępniane.

Budynek TDT nie był i nie jest hotelem dla prominentów i działaczy którejkolwiek partii politycznej. Nie mieszka w nim żaden parlamentarzysta ani członkowie ich rodzin. Przestrzenie te nie były i nie są także wykorzystywane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

 

W Transportowym Dozorze Technicznym obowiązuje regulamin. Określa on m.in. kwestię tego, jakie są warunki korzystania z pokoi znajdujących się w siedzibie TDT. I wszystkie osoby, które kiedykolwiek z nich korzystały, robiły to na podstawie właśnie tego regulaminu. Podkreślamy, że pierwszeństwo w ich wykorzystaniu mają pracownicy TDT.

Dopiero w sytuacji, w której nie ma zainteresowania ze strony pracowników TDT, rozważane są wnioski osób niepracujących w TDT. Ze względów bezpieczeństwa mowa tu jedynie o przedstawicielach jednostek: nadzorującej i współpracujących z Transportowym Dozorem Technicznym. Obecnie z tej możliwości korzysta dwóch pracowników TDT. Zapotrzebowanie jest obecnie znacząco niższe niż możliwości lokalowe. A ponieważ Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką samofinansującą się, decyzją ekonomicznie nieuzasadnioną byłoby pozostawianie wszystkich pozostałych pokoi pustych. Dlatego, zgodnie z regulaminem, korzystają z tych pomieszczeń także nieliczne osoby zatrudnione w jednostkach, o których wspomniano.

Wszystkie osoby korzystające z tych pokoi ponoszą z tego tytułu odpowiednie koszty wskazane w regulaminie. Wysokość opłat jest ustalana w trosce o dobrą kondycję finansową TDT. Koszty udostępnienia pokoi noclegowych wahają się w przedziale 150-250 zł za osobę za dobę w przypadku uczestników konferencji i w przedziale 22,50-90 zł za osobę za dobę w przypadku innych osób. Podkreślamy, że ta najniższa cena dotyczy wyłącznie pracowników Transportowego Dozoru Technicznego.