Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2013″


W dniach 17-19.04.2013 r. w Jachrance Transportowy Dozór Techniczny po raz siódmy zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych– 2013”.

Referaty wygłosili prelegenci z: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Głównej PSP, Transportowego Dozoru Technicznego, Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, Politechniki Krakowskiej oraz z firm: Malex, Grupa Azoty – Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR”, PCC Rokita, PKP Cargo S.A, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, DB Schenker Rail Polska, Knorr – Bremse Polska i Grupa Azoty – Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego „KOLTAR.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. roli UTK w systemie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją, znaczenia udziału przedsiębiorców w kształtowaniu przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, problemów przewoźników związanych z tym przewozem, kontroli ww. przewozów, ratownictwa chemicznego od strony Państwowej Straży Pożarnej jak i od strony zakładu chemicznego, nowelizacji międzynarodowych przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych ADR i RID, kwestii związanych z nowelizacją ustawy dotyczącej przewozu odpadów i dylematów dotyczących odpadów medycznych. Tematyka dotyczyła także budowy cystern kolejowych, eksploatacji cystern przenośnych, używania elementów hamulcowych w wagonach do przewozu towarów niebezpiecznych jak i  szkolenia personelu. Prelegenci poruszali także kwestie dotyczące roli przewoźnika  towarów niebezpiecznych w przewozach kolejowych i perspektywy rozwoju przewozu paliw płynnych z wykorzystaniem transportu kombinowanego w Polsce. Podsumowano także kwestie związane z egzaminami doradców, wymagania dotyczące pojemników aerozolowych oraz sytuacje związaną z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego urządzeń NO.

Podczas konferencji głos zabrał nadbryg. Janusz Skulich, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W podziękowaniu za współpracę i działalność na rzecz bezpieczeństwa wręczył Dyrekcji TDT dyplomy i odznaczenia.