Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka Notyfikowana 1468Kolejne autoryzacje dla Transportowego Dozoru Technicznego!


Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzacje w zakresie dyrektyw: 2014/29/UE (proste zbiorniki ciśnieniowe) oraz 2014/33/UE (dźwigi).

Decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów nr 25/16 oraz 26/16 z dnia 26 grudnia 2016 r. o udzieleniu autoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzacje w zakresie dyrektywy 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.

Zgodnie z artykułem 29 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakres autoryzacji udzielony Transportowemu Dozorowi Technicznemu ww. decyzjami został zgłoszony Komisji Europejskiej. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń i dokonała aktualizacji zakresu notyfikacji w bazie NANDO, zgodnie z zakresem udzielonej autoryzacji.

Do pobrania