Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaUmowa o współpracy pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) a forum kolejowym – Railway Business Forum (RBF).


W dniu 8 października 2009 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym reprezentowanym przez Dyrektora TDT – Jana Urbanowicza a Forum Kolejowym Railway Business Forum (RBF) reprezentowanym przez Przewodniczącego – Henryka Klimkiewicza.
Porozumienie obejmuje wymianę informacji, prowadzenie działań w dążeniu do poprawy stanu i rozwoju sektora transportu szynowego w Polsce oraz realizację wspólnych projektów z zakresu upowszechniania wiedzy nt. uregulowań związanych ze standaryzacją, certyfikacją, badaniami, testami, systemem zarządzania jakością oraz przewozami towarów niebezpiecznych Koleją.