Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego


W dniu 25 marca w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym ze stanem technicznym pojazdów poruszających się po polskich drogach, badaniami technicznymi pojazdów oraz systemem nadzoru Państwa nad tymi badaniami. Inicjatorami i organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej oraz Transportowy Dozór Techniczny. Spotkanie otworzył Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Pan Jan Urbanowicz, powierzając prowadzenie Panu Rafałowi Sosnowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej.

Ze strony TDT prezentację aktualnych i planowanych uregulowań, zawartych w Dyrektywie 2009/40/WE, dotyczącej badania zdatności drogowej pojazdów przedstawił Kierownik Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów TDT Pan Jan Bożewicz. Zagadnienia dotyczące wpływu stanu technicznego pojazdów na bezpieczeństwo drogowe, system badań pojazdów we Włoszech oraz tamtejszy system nadzoru Państwa nad tymi badaniami przedstawił prezes STM Pan Rafał Sosnowski. Na koniec Pan Łukasz Dzierżawa, reprezentując P.W. Inter-Auto-Technika, przedstawił prezentację na temat nowej metody badań zawieszeń w Niemczech.

W trakcie konferencji nawiązała się ciekawa dyskusja dotycząca stanu technicznego pojazdów oraz systemu badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów jak również nadzoru Państwa nad tymi badaniami. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do faktu, że duża część pojazdów poruszających się po polskich drogach, mimo że posiada ważne badania techniczne może stanowić zagrożenie dla poruszających się nimi i dla osób postronnych. Duża część pojazdów, które nie przeszły podobnych badań np. w Niemczech, trafia na rynek Polski i jest dopuszczanych do ruchu. Taka sytuacja zagraża bezpieczeństwu i jest powodem wielu wypadków. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby zmian systemowych i prawnych, uwzględniających również zagadnienie nadzoru państwa nad badaniami technicznymi na  Stacjach Kontroli pojazdów, jakie są niezbędne aby taki stan rzeczy poprawić.

Przyszłość badań technicznych pojazdów w Polsce i wyzwania stojące zarówno przed polskimi jak i europejskimi stacjami kontroli pojazdów, staną się podstawą do organizacji kolejnych spotkań i prac.

 

Uczestnikami konferencji byli:

Pan Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego,

Pan Andrzej Kolasa – Zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

Pan Jerzy Król – Naczelnik Wydziału w  Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury,

Pan Bogdan Oleksiak – Zastępca Dyrektora w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury,

Pan Andrzej Wojciechowski – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,

Pan Wojciech Jarosiński – Kierownik Pracowni Doradztwa Naukowo Technicznego ITS,

Pan Bogusław Pijanowski – Zastępca Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,

Pan Rafał Sosnowski – Prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej,

Pan Jan Bożewicz – Kierownik Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów TDT,

oraz członkowie Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej i przedstawiciele TDT.