Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie TDT na Białorusi


W dniach 16-17 października 2019 roku w Mińsku na Białorusi spotkali się przedstawiciele Departamentu Nadzoru nad Bezpieczeństwem w Przemyśle (GOSPROMNADZOR) Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś z przedstawicielami Transportowego Dozoru Technicznego. W wyniku spotkania podpisano list intencyjny dotyczący współpracy.

 

Uczestnicy spotkania omawiali między innymi podstawy prawne zarządzania w dziedzinie bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych na terytoriach obu państw, prezentowali główne działania, zadania i obowiązki organów nadzorczych w Polsce i na Białorusi, wymieniali się informacjami na temat aktualnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych w obu krajach.

Strony, kierując się potrzebą podjęcia wspólnych działań w zakresie promowania bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych, poprzez wykorzystanie doświadczeń oraz osiągnięć naukowych i technologicznych, wyraziły zamiar dalszego rozwoju współpracy w następujących obszarach:

– przygotowanie i podpisanie porozumienia w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych,

– wymiana informacji na temat regulacji prawnych i norm technicznych w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych,

– wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i nadzoru nad bezpieczeństwem transportu towarów niebezpiecznych,

– wymiana informacji o procedurach wydawania dokumentów.

Obie strony dostrzegają następujące formy współpracy:

– wzajemne doradztwo w zakresie kryteriów bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych w prawodawstwie obu krajów, w korelacji z normami i standardami międzynarodowymi,

– organizacja konferencji, seminariów, dyskusji i warsztatów w obszarze współpracy,

– inne działania wchodzące w zakres kompetencji stron porozumienia.