Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaPracownik TDT członkiem zarządu CEOC


W dniach 11-14 maja 2013 r. w Londynie  odbyło się 53, coroczne Walne Zgromadzenie, a także spotkania i seminarium Europejskiej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikacyjnych –  CEOC. Od 2003 roku należy do niej Transportowy Dozór Techniczny.

Tegorocznemu spotkaniu  towarzyszyły wybory nowych Członków Zarządu. Transportowy Dozór Techniczny wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego   nominował do tej funkcji swojego reprezentanta  –  Pana Iwo Jakubowskiego.
W dniu 14 maja, w wyniku wyborów Zgromadzenia Ogólnego Pan Iwo Jakubowski został powołany w skład Zarządu CEOC (Bord of Directors), na trzyletnią kadencję.