Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaMiędzynarodowa Konferencja 59 ITTAB po raz pierwszy odbyła się w Polsce


W dniach 13-17 września 2009 r. odbyła się w Krakowie 59. międzynarodowa konferencja poświęcona analizie wypadków i zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2008 na kolejach linowych oraz wyciągach narciarskich i innych urządzeniach transportu linowego.
Było to już 59 spotkanie przedstawicieli krajów organizujących ITTAB. Spotkania te odbywają się co roku. Ostatnie odbyło się pod nazwą 59 ITTAB KRAKÓW, POLSKA.
ITTAB (Internationalen Tagung der technischen Aufsichtbehórden im Seilbahnwesen) – Międzynarodowa Konferencja Władz Dozorów Technicznych nad Kolejami Linowymi i Wyciągami Narciarskimi to spotkanie ekspertów z wielu państw całego świata, których podstawowym zadaniem jest analizowanie przyczyn, a następnie zapobieganie wypadkom, do których dochodzi na kolejach linowych i wyciągach narciarskich oraz na innych urządzeniach transportu linowego takich, jak zjeżdżalnie grawitacyjne oraz wyciągi służące do holowania narciarzy wodnych. Co roku przedstawiciele właściwych władz z poszczególnych państw spotykają się w innym kraju, aby przeanalizować poszczególne zdarzenia lub wypadki oraz opracować metody zapobiegania podobnym zdarzeniom w latach następnych.
W roku 2009 zadanie zorganizowania konferencji przypadło Polsce, a tym samym Transportowemu Dozorowi Technicznemu, który jako właściwa władza w zakresie dozoru technicznego nad urządzeniami transportu linowego w Polsce reprezentuje nasz kraj na tym międzynarodowym forum.
W Krakowie mieliśmy zaszczyt gościć delegatów z 17 państw, tj. Andory, Austrii, Chin, Francji, Hiszpanii, Hong Kongu, Japonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Węgier, Włoch.
Do organizacji 59 konferencji ITTAB aktywnie włączyli się Pan Janusz Majcher Burmistrz Zakopanego, Pan Andrzej Gąsienica-Makowski Starosta Tatrzański, prof. dr hab. inż. Marian Wójcik i dr inż. Wacław Oleksy z Katedry Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Pan Jerzy Andrzej Laszczyk Prezes Polskich Kolei Linowych S.A. oraz Pan Bogdan Tarko Prezes Doppelmayr Poiska Sp. z o.o.
Ze statystyk omawianych przez uczestników tegorocznej konferencji ITTAB wynika, że w roku 2008, w krajach, których delegatów gościliśmy, miało miejsce 169 wypadków lub zdarzeń, a 136 osób zostało poszkodowanych. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że tylko w tym roku w ww. krajach kolejami linowymi przetransportowano prawie 4 mld. osób, czyli 60 % populacji Ziemi. W Polsce było 9 zdarzeń związanych z kolejami linowymi, ale nie ucierpiał w nich żaden pasażer.