Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaBezpieczeństwo pasażerów kolei liniowych w sytuacjach awaryjnych


Transportowy Dozór Techniczny, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podpisały porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa pasażerów kolei linowych.

– Bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze. Cieszę się, że współpracę nawiązują profesjonalne służby, których podstawowym zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa ludzi, zarówno na górskich szlakach, jak i poprzez kontrolę urządzeń technicznych – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

– Dążymy do zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa osób, które korzystają z kolei linowych, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnego ich zatrzymania i konieczności ewakuacji. Właściciele kolei linowych, posiadając stosowne instrukcje, nie aktualizują ich oraz nie przeprowadzają cyklicznych szkoleń i ćwiczeń praktycznych – tłumaczył Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Transportowy Dozór Techniczny, na mocy zawartego porozumienia, będzie wydawał właścicielom kolei linowych zalecenia dotyczące okresowej weryfikacji instrukcji ewakuacji przez jednostki ratownictwa górskiego, tj. GOPR lub TOPR, oraz informował je o przeprowadzeniu próbnych ewakuacji kolei, jeżeli jednostki te są ujęte w instrukcjach ewakuacji. Będzie także przekazywał do wiadomości Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kopie instrukcji ewakuacji kolei linowych.

Porozumienie zostało podpisane 12 października 2017 r. w Zakopanem. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli w imieniu GOPR: naczelnik GOPR Jacek Dębicki i wiceprezes GOPR Tadeusz Widomski, w imieniu TOPR: naczelnik TOPR Jan Krzysztof i wiceprezes TOPR Czesław Ślimak, zaś w imieniu TDT – dyrektor TDT Jan Urbanowicz. Przy podpisaniu porozumienia obecny był Łukasz Smółka, dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.