Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka CertyfikującaKolejne spotkanie ECWRV w Polsce!


Transportowy Dozór Techniczny po raz drugi zorganizował spotkanie Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych (ECWRV) – tym razem w Krakowie. W trakcie tego spotkania Transportowy Dozór Techniczny otrzymał certyfikat potwierdzający stałe członkostwo TDT w ECWRV.

17. spotkanie Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych (ECVWRV) odbyło się w dniach 7-8 maja 2018 r. w Krakowie. Gospodarzem spotkania był Transportowy Dozór Techniczny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek certyfikujących producentów (MCB) z krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Turcji, a także zaproszeni goście z instytucji państwowych, świata nauki oraz biznesu, reprezentujący branżę spawalniczą z sektora kolejowego.

Spotkanie poprowadził przewodniczący ECWRV, profesor Steffen Keitel z SLV Halle. Tematem przewodnim posiedzenia była wymiana doświadczeń między uczestnikami z zakresu przeprowadzania ocen na zgodność z EN 15085-2. ECWRV dąży do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w Europie, m.in. poprzez szkolenia auditorów, aktywny udział w pracach normalizacyjnych, podnoszenie kompetencji auditorów czy też ujednolicenie zasad w zakresie przeprowadzanych ocen przez MCB.

W trakcie posiedzenia profesor Steffen Keitel przekazał na ręce Adama Pieńczuka, zastępcy kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT certyfikat potwierdzający stałe członkostwo Transportowego Dozoru Technicznego w ECWRV. Jest to kolejne potwierdzenie kwalifikacji TDT w obszarze przeprowadzania oceny na zgodność z EN 15085-2.

Warto przypomnieć, że Transportowy Dozór Techniczny, jako pierwsza jednostka certyfikująca w Polsce, już w maju 2016 r. uzyskał status członka ECWRV. Od dwóch lat przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce w obszarze spawania pojazdów szynowych i ich części składowych mają możliwość poprzez oceny TDT uznania np. przez EBA, bez konieczności dodatkowych ocen w tym zakresie oraz możliwość umieszczenia takiego podmiotu w Online-Register EN 15085.

Na zakończenie spotkania w Krakowie profesor Steffen Keitel wyraził uznanie za wkład Polski w prace komitetu i podziękował Transportowemu Dozorowi Technicznemu za profesjonalną organizację posiedzenia. Następne spotkanie ECWRV odbędzie się w listopadzie 2018 r. na Węgrzech.