Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościIII Konferencja PTN 2023 – podsumowanie


III Konferencja „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Planowane zmiany w umowie ADR 2025, problematyka związana z butlami 11-kilowymi na gaz LPG, a także bezpieczeństwo paliw alternatywnych były głównymi tematami III Konferencji naukowo-technicznej „Przewóz towarów niebezpiecznych”.

Potrzeba spotkań, wymiany wiedzy i dyskusji dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i bezpieczeństwa urządzeń technicznych dała przyczynek Transportowemu Dozorowi Technicznemu do zorganizowania kolejnej konferencji na ten temat. Tym razem – wyjątkowo – konferencja trwała jeden dzień, mimo to zaprezentowano na niej kilkanaście różnych referatów, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród uczestników tego wydarzenia.

Wśród prelegentów byli m.in.: pan Lesław Żarski – dyrektor Departamentu Rynku Paliw Ciekłych z Urzędu Regulacji Energetyki, którego prezentacja pt. „Kontrola rozlewni gazu LPG przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” przykuła mocno uwagę uczestników, pan Szymon Byliński, który mówił o wykorzystaniu wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie czy Pan Dariusz Marczyński z Rządowego centrum Bezpieczeństwa, który zaprezentował wielowymiarowość bezpieczeństwa w infrastrukturze krytycznej na przykładzie zastosowania wodoru.

Z punktu widzenia przedsiębiorców na problem przygotowania butli na gaz LPG do badań spojrzał Pan Marcin Brodziński z firmy ZALMET, zaś pan Maciej Martyna z PKN ORLEN mówił o rozwoju rynku wodoru. Dużo wiedzy przekazali też pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy mówili o projektowanych zmianach w umowie ADR, badaniach laboratoryjnych gwintów w butlach LPG czy o metodach badań nieniszczących i ich zastosowaniu dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

Konferencja odbyła się 12 maja 2023 r. w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Infrastruktury.

Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Krzysztof Bujański, Z-ca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Krzysztof Bujański, Z-ca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Łukasz Balcerak, Z-ca Kierownika Wydziału Techniki TDT
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Łukasz Balcerak, Z-ca Kierownika Wydziału Techniki TDT
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Marcin Brodziński, przedstawiciel firmy PPHU ZALMET Sp. J.
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Marcin Brodziński, przedstawiciel firmy PPHU ZALMET Sp. J.
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Dariusz Marczyński, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Dariusz Marczyński, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Maciej Martyna, PKN Orlen
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Maciej Martyna, PKN Orlen
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu na pierwszym planie Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu na pierwszym planie Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Lesław Żarski, Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w Urzędzie Regulacji Energetyki
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Lesław Żarski, Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Ciekłych w Urzędzie Regulacji Energetyki
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Szymon Byliński, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Konferencja Przewóz Towarów Niebezpiecznych 2023 - na zdjęciu Szymon Byliński, Ministerstwo Klimatu i Środowiska