Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościBadania techniczne pojazdówPTI Workshop po raz pierwszy w Polsce


Międzynarodowe warsztaty dotyczące okresowej kontroli pojazdów po raz pierwszy odbyły się w Polsce. Organizatorem warsztatów był Transportowy Dozór Techniczny wraz z holenderskim partnerem RDW. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Infrastruktury.

– Celem zorganizowanych przez nas warsztatów była wymiana wiedzy organów rządowych w zakresie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów oraz kontroli drogowych – informuje Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. – Szukamy właściwego rozwiązania, dotyczącego okresowych badań technicznych pojazdów, gdyż korzyści płynące z tych badań przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo na drogach, są też działaniami na rzecz ochrony środowiska – dodaje.

Podczas spotkania omawiane były też doświadczenia z wdrażania dyrektywy 2014/45/UE, dotyczącej badań okresowych pojazdów.

Warsztaty otworzyła Małgorzata Moździerz-Zarzyka, zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

– Transportowy Dozór Techniczny zaangażowany jest w tematykę badania zdatności drogowej pojazdów poruszających się po drogach naszego kraju, a tym samym ma również wkład w bezpieczeństwo na drogach europejskich. Od wielu lat działamy na rzecz podnoszenia poziomu przeprowadzanych okresowych badań technicznych pojazdów i rozwoju tego obszaru w Polsce – mówiła Małgorzata Moździerz-Zarzyka.

Podczas warsztatów przedstawiciele organizacji rządowych z różnych krajów Unii Europejskiej poruszali takie tematy, jak: nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, kontrola emisji spalin, kontrola przebiegu pojazdu czy alternatywne źródła zasilania pojazdów (LPG, LNG, CNG, wodór). Tematyka PTI Workshop dotyczyła też korelacji pomiędzy badaniami technicznymi pojazdów a bezpieczeństwem w ruchu drogowym, testów emisji spalin podczas okresowych badań technicznych oraz wzajemnego uznawania okresowych badań technicznych.

Wśród prelegentów warsztatów byli m.in. przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Dużo dyskusji wywołała prezentacja Marcina Wróbla, kierownika oddziału w Wodzisławiu Śląskim z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach dotycząca redukcji emisji cząstek stałych (PM) i redukcji zwiększonej emisji tlenków azotu (NOx), a także prezentacja dotycząca systemu Adblue.

Uzupełnieniem warsztatów była prezentacja Instytutu Transportu Samochodowego dotycząca testowania reflektorów połączona z pokazem aparatury do tego służącej, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem wszystkich uczestników warsztatów.

Międzynarodowe warsztaty PTI Workshop odbyły się po raz trzeci, ale pierwszy raz w Polsce. Poprzednie dwie edycje warsztatów odbyły się w Amsterdamie (5-6 listopada 2014 r.) oraz w Zagrzebiu (17-18 marca 2016 r.). Organizatorem warsztatów w Warszawie, w dniach 8-9 marca 2018 r. był Transportowy Dozór Techniczny, wraz z holenderskim partnerem – RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer, ang. Vehicle Technology Division).

Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Infrastruktury.