Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka Inspekcyjna

Jednostka Inspekcyjna

Porozumienie jednostek dozoru technicznego UDT, TDT, WDT

W dniu 21 lipca 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego. W ramach porozumienia strony zdeklarowały chęć współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do: ustalania wspólnego stanowiska w sprawie polityki legislacyjnej i normalizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa technicznego, uznawania wyników badań laboratoryjnych wykonywanych przez własne laboratoria, organizacji [...]

Przejdź do pełnej treści

Przedstawiciel TDT po raz kolejny członkiem zarządu CEOC

Przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego, pan Iwo Jakubowski, został powołany w skład Zarządu CEOC (Board of Directors) na kolejną, 3-letnią kadencję. W dniach 28-31 maja 2016 r. w Hadze odbyło się 56., coroczne Walne Zgromadzenie CEOC International – Europejskiej Konfederacji Organizacji Inspekcyjnych i Certyfikacyjnych. CEOC International zrzesza na zasadzie dobrowolności niezależne organizacje prywatne, rządowe i zrzeszenia […]

Przejdź do pełnej treści

TDT na XXIII Międzynarodowych Targach Stacja Paliw

TDT na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW Już po raz 23. odbyły się Międzynarodowe Targi STACJA PALIW. Podobnie jak w latach poprzednich, Transportowy Dozór Techniczny przyznał podczas targów nagrodę Grand Prix TDT w dziedzinie bezpieczeństwa transportu. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW to wysoko wyspecjalizowana impreza, podczas której każdego roku prezentowane są nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, […]

Przejdź do pełnej treści

Informacja dotycząca „porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że „Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r. było z mocy prawa nieważne w związku z naruszeniem przez to porozumienie postanowień ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).   Zakres […]

Przejdź do pełnej treści