Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

W przypadku jeśli posiadany przez Ciebie pojazd przekracza wartości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jednocześnie istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania go na drogach publicznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może w indywidualnym i uzasadnionym przypadku udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Więcej informacji na stronie Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdów.