Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościPrzede wszystkim bezpieczeństwo!


Dwadzieścia merytorycznych wystąpień, dziesiątki pytań do prelegentów i wiele dyskusji w kuluarach – I Krajowa konferencja „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”, zorganizowana przez Transportowy Dozór Techniczny, odniosła prawdziwy sukces.

 

Transportowy Dozór Techniczny dąży do tego, by wokół idei bezpieczeństwa kolei zjednoczyć wszystkie działające na rynku polskim podmioty zaangażowane w spawanie pojazdów szynowych i ich części – podkreślał, otwierając konferencję Jan Urbanowicz, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. – Temu celowi mają służyć organizowane przez nas konferencje, które staną się platformą wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie spawania pojazdów szynowych i ich części składowych w procesie produkcji i utrzymania, zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a zwłaszcza z serią norm PN-EN 15085 – dodał.

Konferencja podzielona została na osiem bloków tematycznych: projektowanie pojazdów szynowych i ich części, materiały podstawowe i dodatkowe do spawania, kwalifikacje i kompetencje personelu, sprzęt oraz jego wzorcowanie i walidowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy, produkcja pojazdów szynowych i ich części, kontrola i badania oraz ocena zakładów produkcyjnych. Na zagadnienia te starano się spojrzeć z punktu widzenia regulatora rynku, instytucji naukowo-badawczej oraz producenta.

Pierwszego dnia ożywioną dyskusję wywołała prezentacja Adama Pieńczuka z TDT dotycząca kwalifikowania materiałów spawalniczych do spawania pojazdów szynowych i ich części, a chwilę później uczestnicy konferencji zasypali pytaniami prelegentkę z Polskiego Centrum Akredytacji –Magdalenę Ślusarczyk, która miała wystąpienie na temat akredytacji jednostek oceniających zgodność prowadzących certyfikację personelu spawalniczego.

Miłym akcentem tego dnia było wręczenie firmie MetalWeld przez przedstawiciela Transportowego Dozoru Technicznego certyfikatów na dopuszczenie materiałów dodatkowych do spawania: „Certyfikatu kwalifikowania typu”, „Certyfikatu zakładowej kontroli produkcji”, a zwłaszcza pierwszego wydanego przez polską jednostkę certyfikującą „Świadectwa dopuszczenia zgodnie z normą 5.3.2. normy PE-EN 15085-4”.

Drugiego dnia szczególne zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziła prelekcja Grzegorza Wdzięcznego z Pojazdów Szynowych Pesa, który mówił o projektowaniu pojazdów szynowych i ich części z punktu widzenia producenta. Ciekawe wystąpienie miał także Maciej Sofiński z Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury na temat IV pakietu kolejowego oraz Grzegorz Łyjak z TDT na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

I Krajowa konferencja „Bezpieczeństwo kolei. Spawanie pojazdów szynowych i ich części”, została zorganizowana przez Transportowy Dozór Techniczny w dniach 19-20 listopada 2019 r. w Warszawie. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury, a partnerem merytorycznym była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Warto przypomnieć, że w dniach 12-13 maja 2020 r. Transportowy Dozór Techniczny organizuje w Warszawie wraz z niemieckim parterem – SLV Halle 6. Międzynarodową konferencję JOIN-TRANS, której tematyka również będzie dotyczyć spawania pojazdów szynowych i ich części, a zwłaszcza normy EN 15085. Więcej informacji o konferencji JOIN-TRANS 2020 już wkrótce na www.tdt.gov.pl

Zdjęcia z konferencji znajdą Państwo w galerii zdjęć