Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościKONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2012″


W dniach 11-13.04.2012 r. w Jachrance Transportowy Dozór Techniczny po raz szósty zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2012”.

Referaty wygłosili prelegenci z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Komendy Głównej PSP oraz z firm Ticon, Ceres,  Flow-Arm, Malex, Nitroerg, PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A, Lotos Kolej, Naftoserwis.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. egzaminowania doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, kontroli przewozów drogowych  towarów niebezpiecznych, ratownictwa chemicznego w sytuacjach nadzwyczajnych na przykładzie Euro 2012, koncesjonowania rynku paliw ciekłych, opłat viaTOLL, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne, rozporządzenia dot. świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, złączy awaryjnego rozłączania do paliw płynnych i chemii, złącz API, ramion nalewczych, transportowych urządzeń ciśnieniowych, terminalu LNG w Świnoujściu, przewozu odpadów opakowaniowych jak również przewozu materiałów wybuchowych, regulacji rynku kolejowego, wymagań dla torów awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych z towarami niebezpiecznymi, eksploatacji nowoczesnych lokomotyw, kolejowych i drogowych frontów przeładunkowych, badań nieniszczących oraz zmian w przepisach ADR i RID dotyczących cystern.