Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJUBILEUSZOWA KONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2011”


W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2011 r. Transportowy Dozór Techniczny zorganizował w Jachrance kolejną konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych”.

Tegoroczna konferencja była jubileuszową, gdyż po raz piąty spotkali się w Jachrance przedstawiciele firm oraz instytucji działających zgodnie z Umową ADR i Regulamin RID. Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać referatów prelegentów z Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Transportowego Dozoru Technicznego, Komendy Głównej PSP, Biura Ruchu Drogowego KG Policji oraz z firm EURONAFT Trzebinia, ZDZ Zielona Góra, PCC Rokita, EKO SKOLAR, AGH, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o., PIMB, ZACH CHEMET S.A.,PKP Cargo S.A., TradeTrans Sp. z o.o., PKN Orlen S.A.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. projektu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, kontroli przewozów drogowych  towarów niebezpiecznych, zmiany w przepisach ADR i RID 2011.

Miłym akcentem było wyróżnienie przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego 14 osób, które uczestniczyły we wszystkich pięciu konferencjach. Wszystkim laureatom gratulujemy!