Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaSpotkanie kierownictwa jednostek dozoru technicznego


W dniu 23 lutego 2010 r. w siedzibie Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie odbyło się kolejne, okresowe spotkanie kierownictw Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego i Wojskowego Dozoru Technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego reprezentowali: Pan Marek Walczak – Prezes UDT
i Pan Bogusław Piasecki – Wiceprezes UDT.
Transportowy Dozór Techniczny reprezentowali: Pan Jan Urbanowicz – Dyrektor TDT
i Pan Andrzej Kolasa – Zastępca Dyrektora TDT.
Wojskowy Dozór Techniczny reprezentowali: płk Bogdan Dobrowolski – Szef WDT
i ppłk Tomasz Bakalarski – Zastępca szefa WDT.

W trakcie spotkania omówiono między innymi:

  • procedury postępowania przy uprawnianiu zakładów do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych,
  • problemy dotyczące zawieszania, cofania i wygaszania decyzji administracyjnych,
  • stan przygotowań do obchodów 100-lecia dozoru technicznego na ziemiach polskich.

Podczas spotkania postanowiono powołać wspólny zespół roboczy do unifikacji procedur postępowania w jednostkach dozoru technicznego.