Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaPosiedzenie komisji technicznej CEOC CML w siedzibie TDT


W dniach 27 i 28 stycznia 2016 r. odbyło się w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego kolejne posiedzenie Komisji Technicznej CEOC CML (Machines, Lifts and Cranes). W posiedzeniu brali udział członkowie tej Komisji z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Belgii, Słowacji oraz Polski z TDT i UDT. Ponadto w posiedzeniach uczestniczył także Sekretarz Generalny CEOC Int. Pan Drewin Neuwenhuis.

Podczas obrad zgodnie z ustaloną agendą poruszano kwestie awaryjności dźwigow (prezentowano statystyki), okresowości inspekcji dźwigów, a także propozycje światowej normalizacji w przemyśle dźwigowym.

Przedstawiciel TDT pan Iwo Jakubowski zaprezentował najnowszą normę światową w zakresie zdalnego, ręcznego sterowania pracą dźwignic
(ISO 16715). W dyskusji stwierdzono liczne rozbieżności przedstawionej normy z krajowymi regulacjami europejskimi oraz odnośnymi Dyrektywami EU. Przedstawiciel TDT został zobowiązany do przedstawienia stanowiska
CEOC Int. w kwestii ewentualnej nowelizacji wspomnianej normy ISO podczas najbliższego, wrześniowego posiedzenia Komitetu ISO TC 96 „Cranes”.

Panowie Robert Chudzik (UDT) oraz Martin Banasik (Wielka Brytania) przedstawili propozycje nowelizacji rekomendacji R 105/CEOC/CML/98 dEf w sprawie zasad inspekcji urządzeń już umieszczonych na zintegrowanym rynku europejskim, dalsza akcja w tym zakresie została uzgodniona i zaprotokołowana.

Przedstawiciele TDT i UDT wspólnie z panem Sigfridem Melzerem zostali zobowiązani do opracowania propozycji „check listy” w zakresie okresowych inspekcji schodów ruchomych.

Pełny protokół z posiedzenia Komisji CEOC CML jest dla zainteresowanych dostępny w Wydziale Techniki TDT.

Przewodniczący CEOC Cml, Sekretarz Generalny CEOC Int. oraz uczestnicy obrad zgodnie wyrazili uznanie dla TDT za perfekcyjną organizację posiedzenia.