Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt


W dniu 25 kwietnia 2014 r. Polski Rejestr Statków S.A. i Transportowy Dozór Techniczny podpisali deklarację współpracy. Uroczyste złożenie podpisów odbyło się w siedzibie Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku.

Zakres i cele działalności obu instytucji są w dużym stopniu podobne, co dało podstawę do nawiązania współpracy i rozwijania jej w przyszłości. Celem współpracy ma być oferowanie i świadczenie Klientom kompleksowych usług w wybranych dziedzinach.

Zakres współpracy, określony w deklaracji, obejmuje:
– uznawanie i nadzór nad produkcją nowych kontenerów zbiornikowych do przewozu towarów niebezpiecznych,
– przeglądy okresowe kontenerów zbiornikowych do przewozu towarów niebezpiecznych,
– wzajemne honorowanie uprawnień zakładów przygotowujących kontenery zbiornikowe do przeglądów/badań,
– wykonywanie ekspertyz i udzielanie konsultacji technicznych w szerszym zakresie, zgodnie z kompetencjami,
– nadzór nad budową i eksploatacją infrastruktury portowej i przesyłowej,
– prowadzenie szkoleń,
– prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania (audytowanie w imieniu jednej ze stron) i certyfikację wyrobów,
– doradztwo techniczne odnośnie, między innymi:

  • spawania konstrukcji stalowych i rurociągów,
  • analizy i oceny dokumentacji technicznej,
  • analizy wytrzymałości urządzeń dźwignicowych,
  • oceny stanu technicznego konstrukcji i urządzeń,
  • doboru materiałów stalowych i innych,
  • odbiorów materiałów i urządzeń,
  • innowacyjnych technologii, w tym konstrukcji zbiorników LNG,

oraz
– inne usługi, wynikające z doraźnych potrzeb.

Pierwszym, konkretnym krokiem wynikającym z podpisania deklaracji współpracy będzie opracowanie dla Klientów wspólnej oferty, procedur postępowania i wymagań dotyczących uznawania nowych kontenerów i okresowych przeglądów istniejących kontenerów zbiornikowych do przewozu towarów niebezpiecznych, w oparciu o postanowienia:
– Międzynarodowej konwencji o bezpiecznych kontenerach (CSC),
– Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
– Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID),
– Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG),
– Kodeksu UIC,
– Konwencji celnej w sprawie kontenerów.
Dotychczasowe akty prawne odnoszące się do kontenerów zbiornikowych do przewozu towarów niebezpiecznych dzieliły kompetencje pomiędzy różne instytucje, co powodowało pewną dezorientację wśród Klientów posiadających tego typu kontenery. Przygotowywana wspólna propozycja ma uprościć procedury uznawania i okresowych przeglądów kontenerów oraz zapewnić kompleksowość usługi, tak aby ułatwić naszym Klientom uzyskanie pełnego zestawu wymaganych dokumentów, umożliwiających eksploatację kontenerów w kraju i na świecie.
Drugim, nadrzędnym, celem współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kontenerów zbiornikowych będzie zapewnienie i utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przewozach towarów niebezpiecznych.